Köszöntés!

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ez az oldal azért jött létre, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen Biblia és hozzá tartozó modulok készültek ill. készülnek a theWord, a MySword és az e-Sword számítógépes bibliai programokhoz, és milyen szolgálatokat végzek az Úr kegyelméből.
Remélem hasznos információkkal szolgálnak e bejegyzések!

Testvéri szeretettel: Baranyi László

2011. május 1., vasárnap

2011 május igeverse


Május igeverse az ApCsel 4,12.
Drága kijelentéseket kapunk az Igében.

Csia:
ApCsel 4:12 Nincs senki másban menekülés! Nevet sem adtak mást az ég alá emberek közé, melyben a menekülést keresnünk kell.”
Vida:
ApCsel 4:12 és nincs üdvösség (megmentés, megtartás) senki másban, mert nincs is másféle név az ég alatt, amely adatott az emberek között, amelyben üdvözülnünk (megmentetnünk, megtartatnunk) kell.

1. Nincs más csak Jézus!
A görög szó (údeisz údemia úden), amelynek jelentése: senki (sem), semmi (sem), egy … sem.
A Biblia tanítása egyértelmű: nincs "senkiben" és "semmiben" megtartatás csak Jézusban!
Sajnos sokan vannak, akik Jézus helyett tárgyakat, szobrokat, embereket imádnak, bálványoznak.
5Móz 4:39 Tudd meg azért ma, és szívleld meg: az Úr az Isten fenn a mennyben és lenn a földön, nincs más!

2. Nem adatott más név!
A görög szó itt a (didómi), amelynek jelentése: ad, ajándékoz, átad, odaad, enged, rendel.
Fontos megértenünk, hogy Isten nem adott, nem ajándékozott, nem engedett meg mást az Isten és az emberek közé, csak Jézust!
Milyen sokan vannak, akik ennek ellenére kérik a szentek közbenjárását!
Álljon figyelmeztetésül itt még egy másik Igevers:
1Tim 2:5 Mert egy az Isten, egy a közbenjáró is Isten és emberek között, az ember Krisztus Jézus.

Gyere Jézushoz, kérd bűneid bocsánatát, egyedül Őt imádd, és kérd az Ő közbenjárását!
Áldás!
Blaci

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése