Köszöntés!

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ez az oldal azért jött létre, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen Biblia és hozzá tartozó modulok készültek ill. készülnek a theWord, a MySword és az e-Sword számítógépes bibliai programokhoz, és milyen szolgálatokat végzek az Úr kegyelméből.
Remélem hasznos információkkal szolgálnak e bejegyzések!

Testvéri szeretettel: Baranyi László

2011. január 29., szombat

Maradj velem...


Most néztem meg a YouTube egyik kis videóját.
Egyike a kedvenc énekeimnek.

"Mardj velem, mert immár alkonyul, az éjszakának sötét árnya hull...
Aki segitne, senkim sincs nekem, Ó szánj meg, Uram és maradj velem!
Amint a napfény eltűnt lassúdan, földi dicsőség s öröm elsuhan,
Mert csak múlandó minden idelenn, Ó Te, ki örök vagy, maradj velem!
Minden órában vágylak Tégedet, nagy irgalmadat, szent szerelmedet,
Ha beszélsz hozzám, gerjedez szivem, Uram, vigasztalóm, maradj velem!
Tárd ki felettem áldó kezedet s én megcsókolom rajt’ a sebhelyet...
Földi éj múlik, de fény gyúl a mennyben, halál völgyén túl is maradj velem!"

Áldás!
Blaci

Portable The Word frissítése


A napokban kaptam egy kérdést, úgy gondolom másokat is érdekelhet!

"Az új keretprogramot hogy lehet beleilleszteni a protable programodba, hogy mindig a legújabb keretprogrammal tudjak dolgozni?"

Costas a frissítéseket rendszeresen közzé teszi,
erről december 15.-én írtam a blog bejegyzéseimben.
A legújabb fájlokat a következő oldalról letölthetitek.
http://theword.gr/files/beta/
1. A letöltés után a .rar kiterjesztésű fájlt kicsomagolod.
2. A theword-x.x.x.xxxx.exe fájlt bemásolod abba a mappába ahol a portable programod van.
3. A legújabb theword-x.x.x.xxxx.exe fájt elindítva használhatod a legfrissebb keretprogramot.
Áldás!
Blaci

Letölthető az új The Word 3.2.1.1162


Letölthető a The Word 3.2.1.1162 keretprogram, amely már tartalmazza az új magyar nyelvi fájlt.
A hivatalos oldalról elérhető,
illetve a linkre kattintva.
Áldás!
Blaci

2011. január 25., kedd

Letölthető az új The Word 3.2.1.1160 magyar nyelvi fájl


Az új The Word 3.2.1.1160 keretprogramhoz frissítettük a magyar nyelvi fájlt és elküldtük Costasnak.
A hivatalos oldalra feltette, hogy elérhető legyen mindenki számára.
A magyar nyelvi fájl elérhetősége innen.
Áldás!
Blaci

2011. január 24., hétfő

Ima és böjt a Magyar Eklézsiáért és Nemzetért


A 3. hét január 23-30.

Imádkozzunk, hogy…
1.Isten formálja ki bennünk a Jézus főpapi imája szerinti kölcsönös tiszteletet, megbecsülést, felemelést és harmóniát a Magyar Eklézsiában!
2.A szegénység ereje megtörjön mind a Magyar Eklézsiában, mind a Nemzetben!
3.Erős, hatékony Magyar Eklézsiáért, amely sóként hatást gyakorol a körülötte lévő kultúrára!
4.Az egyházakról szóló új törvény ne gátolja, hanem segítse az Evangélium ügyét Magyarországon!
5.Országunk és népünk felemelkedjen erkölcsileg és gazdaságilag!
6.Népünkre ne a széthúzás, hanem az összefogás legyen jellemző!
Áldás!
Blaci

2011. január 22., szombat

Letölthető az új The Word 3.2.1.1160


Dicsőség az Úrnak és köszönet Costas Testvérnek elkészült a legújabb The Word keretprogram, amelynek a verziószáma 3.2.1.1160.
Néhány új funkciót, és sok javítást tartalmaz az új keretprogram.
Benjámin fiam elkészítette a magyar nyelvi fájlhoz a kiegészítést, amit elküldünk Costas Testvérnek, hogy tegye bele a telepítő készletbe.
A keretprogram a hivatalos oldalról letölthető. Klikk ide.
Áldás!
Blaci

2011. január 15., szombat

e-Sword-be két térkép modul


A doctordavet.com oldalról egyre több The Word és e-Sword modul tölthető le.
A legújabbak között van két térkép modul, amelyek eddig csak a The Word-ben voltak elérhetők.
Elkészítették az e-Sword programhoz is.

The Complete Sunday School Atlas
letöltése: e-Sword-be vagy The Word-be

Rand McNally Bible Atlas
letöltése: e-Sword-be vagy The Word-be

Áldás!
Blaci

Letölthető az új e-Sword 9.8.2


Rick Meyers az e-Sword bibliai program készítője frissítette a keretprogramot, amelyet a hivatalos oldalról elérhetővé tett.
e-Sword 9.8.2
Áldás!
Blaci

2011. január 11., kedd

TRa+


A The Word-be újabb görög Újszövetség modul készült el a Textus Receptus (Stephanus 1550) - (with accents, strongs and parsing info.)
A modult letölthetitek a következő linkről:
tra+.zip
Áldás!
Blaci

2011. január 8., szombat

A böjtről

Elkészítettem Derek P. Tanulmányok könyvének egy részletét a böjtről a The Word-be.
Gyakorlati tanítást kapunk a böjttel kapcsolatban.
Hiszem, hogy a három hetes böjtben valamennyiünk segítségére lesz ez a néhány oldalas tanulmány.

A Derek böjt modul letöltése innen 274 KB.
Áldás!
Blaci

2011. január 6., csütörtök

Bátorítás 21 napos böjtre


21 napos ima és böjt összefogás a Magyar Eklézsiáért és a Nemzetért!

Szeretnélek én is hívni kedves Testvérem a 21 napos böjt összefogásra.

"Szeretettel hívunk Téged és Közösséged tagjait is 2011. január 9-30-ig tartó, háromhetes ima- és böjt összefogásra, melynek célja, hogy városainkban, falvainkban és nemzetünkben Isten az Ő népét megtisztítsa, felhatalmazza szeretettel és erővel azért, hogy hatékonyan tanúskodjon Jézus Krisztusról, és Isten meggyógyítsa országunkat, népünket (2Krón 7:14).
Minden városban és térségben a gyülekezet...ek maguk döntik el és szervezik meg az imádkozások formáját és azt, hogy összefognak-e más gyülekezetekkel közös imaalkalmakat tartva a háromhetes időszakban.
A helyi gyülekezeti és térségi viszonyokat ismerve a gyülekezetek az ajánlott imatémákat látásaik és szükségeik szerint bővítik tovább.
A böjt ajánlott formája, hogy az első héten léböjtöt, a második és harmadik héten „dánieli böjtöt” tartsunk, de ennek formáját minden gyülekezet és böjtöt vállaló testvér szabadságban és felelősen az Úrtól vegye el!"

Bővebb információért klikk az Ima és böjt blogra.

Az Immanuel Kiadó egyik könyvét ajánlom a böjttel kapcsolatban.
Jentezen Franklin: A böjt.
Áldás!
Blaci

2011. január 5., szerda

Ingyenes Bibliakommentár


Dr. Bob Utley a Hermeneutika (nyugalmazott) Professzora készített egy Bibliakommentárt, amelyből már néhány könyv magyarul is elérhető az Interneten.
Dicsőség Istennek, hogy ingyenesen letölthető és használható!
Az oldal elérhetősége itt.
Természetesen elkészítem ezeket a The Word-be modulként.
Áldás!
Blaci

2011. január 4., kedd

Letölthető az új e-Sword 9.8.1
Rick Meyers az e-Sword bibliai program készítője frissítette a keretprogramot, amelyet a hivatalos oldalról elérhetővé tett.
e-Sword 9.8.1
Ezentúl a hozzá tartozó modulokat a feltelepítés után a programon belül lehet kiválasztani és letölteni.
Áldás!
Blaci

2011. január 3., hétfő

Evangelizáció Fóton


Ma reggel a Fóti Ökumenikus Általános Iskola és Gimnázium felső tagozatán tanuló gyermekeknek és őket kísérő pedagógus kollégáknak hirdethettem Isten Igéjét a Baptista Imaházban.
Hálás vagyok Istennek, hogy a Biblia szavaival kezdhettük az újév napjait az iskolában is.
Az Úr Jézus áldása legyen gyermekeinken és pedagógus kollégáinkon!
Áldás!
Blaci

2011. január 2., vasárnap

2011.01.02. Útravaló a Bibliából


Filippi 3,17. "Legyetek követőim, testvéreim, és azokra figyeljetek, akik úgy élnek, ahogyan mi példát adtunk nektek."

Pál apostol írja: "Legyetek követőim!"
Csia fordításban: "Utánozzatok ebben engem, testvéreim"
Vida fordításában: "legyetek utánzóim ebben, testvérek"
A görög szó jelentése itt: másokkal együtt utánzó, valakit vagy valamit másokkal együtt követő személy.

Fontos kérdés, hogy kikre figyelünk?
A görög szó jelentése itt: megnéz, tekint, megfigyel, megvizsgál, figyel valamire, fokozott érdeklődést tanúsít valami iránt.

Természetesen a figyelmünket sok minden elvonhatja, lekötheti!
De az Isten beszéde segít, hogy vigyázzunk a gondolatainkra és tekintetünkre!
1. Szövetséget kötök a szemeimmel és foglyul ejtek minden gondolatot! (Jób 31,1. és 2.Kor.10,4-5.)
Ezek a Biblia versek a szellemi hadviselésünk Igéi és a megállásunk feltételei!

2. Hová nézel? Nézzünk fel Jézusra és gondoljunk Őreá! (Zsid. 12,1-3.)

3. Van-e fokozott érdeklődésed Isten dolgai iránt?

Áldott győztes napot!
Blaci

2011. január 1., szombat

2011 január igeverse


Az új esztendő minden napját az Úr Jézus szeretete, áldása és békessége töltse be!
Imádságos szívvel az Úr előtt kaptam azt, hogy az új évben a szolgálataim, a tanítások és a prédikációk a gyülekezetről szóljanak.
A hónap igeverseit is az Apostolok cselekedetei verseiből választottam.
Január hónap igeverse az ApCsel.1,8.

Újford
Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föld végső határáig."
Csia
hanem azáltal, hogy a Szent Szellem rátok száll, hatalmat fogtok kapni s mind Jeruzsálemben, mind Júdeában és Szamáriában el egész a föld széléig tanúim lesztek.”
Vida
de kaptok erőt, amikor eljön (leszáll) a Szent Szellem rátok és lesztek tanúim (bizonyságtevőim) Jeruzsálemben és Júdeában és Szamariában és a föld végső határáig

Áldás!
Blaci