Köszöntés!

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ez az oldal azért jött létre, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen Biblia és hozzá tartozó modulok készültek ill. készülnek a theWord, a MySword és az e-Sword számítógépes bibliai programokhoz, és milyen szolgálatokat végzek az Úr kegyelméből.
Remélem hasznos információkkal szolgálnak e bejegyzések!

Testvéri szeretettel: Baranyi László

2010. augusztus 29., vasárnap

TheWord 3.2.0.1100


Costas Testvér elkészítette a legújabb TheWord keretprogramot.
A hivatalos oldalról letölthető.
Több lényeges változtatás található a programban. A magyar nyelvi fájlt is át kellett dolgozni, mivel új menüpontok kerültek a programba.
Verzió váltás történt (3.1.5. helyett 3.2.0.), több új lehetőséggel, beállításokkal bővült a program. Lényeges változtatás, hogy az új verzióban már több Bibliában is kereshetünk egyszerre (kiválaszthatunk Bibliákat, vagy az összes Bibliát, vagy az alapértelmezettet, vagy az aktuálist).
Üdvözlő képernyővel indul a program első indításkor, felkínálva a választási lehetőséget felhasználói szintünknek megfelelően: kezdő, egyszerű, alapértelmezett.
Eddig is fantasztikus volt a TheWord, a változtatások még színvonalasabbá tették a programot.
Benjámin fiam elkészítette a magyar nyelvi fájlt (3.2.0.1100), amit a napokban közzé fogok tenni.
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 27., péntek

Raffay Sándor Újszövetség fordítás 1929


Elérhető és letölthető Raffay Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.

"1938, Budapest, Czeglédy Sándor és Raffay Sándor a teljes Szentírás revízióját elkészítette, annak próbakidását adta ki a Brit és Külföldi Bibliatársulat. Formáját, papírját, kötését tekintve teljesen olyan, mint egy Károlyi-revízió, de a szövege meglepően friss és nagyszerűen olvasható, irodalmi szöveg ma is. Revízióra kérte a Brit és Külföldi a szerzőpárost, de az a Biblia valójában fordítás. Raffay Sándor evangélikus püspök maga is lefordította és megjelentette 1929-ben az Újszövetséget." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Raffay Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 26., csütörtök

Benedikt Schwank: János kommentár


Sinka Csaba testvérem egy újabb modult készített a The Word-be.
Benedikt Schwank: János kommentár leírás és a modul letöltése innen. 3.19 MB
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 24., kedd

Dr. Masznyik Endre Újszövetség fordítása 1925


Elérhető és letölthető Dr. Masznyik Endre Újszövetség fordítása a The Wordben.

"Masznyik Endre a pozsonyi evangélikus teológia tanára hozzá is fogott egy új, a Károli szöveggel néhol radikálisan szakító fordítás elkészítéséhez. 1917-ben, a reformáció évfordulóján jelentette meg ebből négy evangélium-fordítását. A teljes Újszövetséget 1925-ben adta ki." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Masznyik Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 23., hétfő

Vida Sándor Újszövetség fordítása javított


Elérhető és letölthető Vida Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódnak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.

"Vida Sándor (1971) és Csia Lajos (1978) Újszövetség-fordításai, amelyeknek érdekessége, hogy szó szerint próbálják visszaadni az eredeti görög szöveget, ezzel segítve a Biblia tudományos tanulmányozását, valamint az ógörög nyelv tanulását." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Vida Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 21., szombat

Új Importer tool (ver. 1.0.13.59 - Aug 19, 2010)


Costas elkészítette a legújabb Importer tool segédprogramját a The Word-höz.
A program letölthető a hivatalos oldalról.
Az Importer tool közvetlen letöltés innen.
Áldás!
Blaci

Előkészületben a Károli KSZE


Elkezdtem a Krisztus Szeretete Egyház gondozásában megjelent Károli Biblia szövegének a formázását a The Word-be.
Első lépésként az Újszövetséget fogom elkészíteni.
Köszönet a Krisztus Szeretete Egyház-nak, hogy engedélyezte a modul elkészítését.

Ez a revideált Károli abban különbözik a többi fordításnál, hogy következetesen ki lett javítva a lélek szó Szellemre, az eredeti héber és görög szövegek alapján.

"Ezen kiadás munkatársait is egészen hasonló indítékok vezették, amikor például az eredetinek megfelelően megkülönböztették a ‘szellem’ és ‘lélek’ szavakat a maguk helyén, vagy amikor a nyelvileg és gondolatilag is nehezen gördülő igehelyeken segítségül hívtak pontosabb, érthetőbb fordításokat. Legfőképpen a King James-féle megújított angol fordítást. A könnyebb eligazodáshoz és az Ige szellemi megértéséhez szükségessé vált az Újszövetség utalásrendszerének megújítása is."(részlet a bevezető ajánlásból)
Áldás!
Blaci

Előkészületben a Kecskeméthy István Biblia fordítása 1935


A Koinónia Kiadó adta ki nyomtatásban Kecskeméthy István teljes Biblia fordítását.
Elkészítettem The Wordbe modulként a Kecskeméthy Bibliát.
Kijavítottam a teljes Biblia versszámozását, hogy a The Word-ben minden vers helyesen jelenjen meg. Tesztelés után néhány napon belül közkinccsé teszem.
Köszönet a Koinónia Kiadónak, hogy engedélyezte a modul elkészítését.

"Kecskeméthy István (1864-1938) bibliatudós, teológiai professzor élete a Szentírás-fordítás jegyében telt el. Huszonhat évesen publikálja bibliafordításának első könyvét, az Énekek énekét, 1935-ben látja el kézjegyével az utolsó tisztázatot. A nagyalakú, gyönyörű rajzolatú betűkkel létrejött kézirat fennmaradása igazi csoda, a második világháborút követően folyamatosan rejtegetni kellett, mialatt a létező fordítás legendáriuma egyre gazdagodott. Az Erdélybe 1895-ben áttelepült és 1918 után választott hazát változatlanul otthonának tekintő fordító egyetlen pillanatra sem választotta el életét a Szentírástól. Örökösök nélkül távozott el az örökkévalóságba, ránk, az olvasókra bízva nagy értékű örökségét." (forrás)
Áldás!
Blaci

Czeglédy Sándor Újszövetség fordítása 1924


Elérhető és letölthető Czeglédy Sándor Újszövetség fordítása a The Wordben.

"1924, Győr, 2. kiad. Budapest, 1930, Újszövetség id. Czeglédy Sándor (1883-1944) fordításában és kiadásában. Czeglédy Sándor nem revíziót hajtott végre, hanem fordítást készített, a kor lelki ébredésének melegségével adta vissza az újszövetségi szöveget." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Czeglédy Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 20., péntek

Ravasz László Újszövetség fordítása javított


Elérhető és letölthető Ravasz László Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódoknak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.
Ezt a Biblia fordítást sokan ismerik, mivel ez a Gedeon Társaság által ajándékozott Újszövetség.

"1971, Ligonier, Pennsylvania, USA, Ravasz László által fordított Újszövetség, A címlapon ugyan az áll, hogy „fordította Károli Gáspár. A fordítást az eredeti szöveggel egybevetette és átdolgozta Ravasz László”. Ez ennek a nagyformátumú tudósnak és egyházi vezetőnek, nem utolsó sorban igehirdetőnek a szerénységét bizonyítja." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Ravasz Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 19., csütörtök

Újszövetség egyszerű fordítás


Elérhető és letölthető az Újszövetség egyszerű fordítás a The Wordben.
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Az Újszövetség egyszerű fordítás modul letöltése innen. 1.1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 18., szerda

A The Word HELP-je


Többen kérdeztétek, hogy létezik-e leírás a The Word-ről mivel rendkívül nagy tudású a program, igen sok beállítási lehetőséggel.
Több mint egy éve használom a programot, és néha meglep a program nagysága, mivel találkozok olyan lehetőséggel, amit eddig nem használtam ki.

Angolul tudók számára javaslom a program HELP-jét a HTML Súgót, amelyet az F1 funkció billentyű lenyomására hívhatunk elő.

A The Word hivatalos oldalán van egy HELP menü ahol szintén sok hasznos információ szerezhető be:
Online olvasható a súgó: ide kattintva
Letölthető a súgó pdf formában: ide kattintva
Letölthető a súgó CHM formában: ide kattintva

Természetesen sok hasznos információ található a hivatalos Fórumon: ide kattintva

Felteheted kérdéseid a hivatalos Fórum magyar szekcióján is: ide kattintva.
Ha valami nem sikerül bátran kérdezz!!!
Áldás!
Blaci

Dr. Budai Gergely Újszövetség fordítása


Elérhető és letölthető Dr. Budai Gergely Újszövetség fordítása a The Wordben.
Néhány hete tettem közzé Budai Gergely Bevezetés az Újszövetségbe modult. Az Újszövetség és a Bevezetés egy könyvben jelent meg 1967-ben.

"1967, Budapest, Budai Gergely budapesti református teológiai professzor Újszövetség fordítását adta ki a Magyarországi Református Egyház Zsinati Irodájának Sajtóosztálya... Budai Gergely értelmező fordítást készített, értelmező szöveget írt hozzá. A hivatalos bibliafordító szakbizottságok ellenségesen fogadták, mert munkájuk kritikáját látták benne." (forrás)

Szerintem rendkívül értékes fordítás, használjátok az Úr dicsőségére.
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Budai Újszövetség modul letöltése innen. 1.1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 17., kedd

The Word magyar fórum


Costas Stergiou aki megálmodta és elkészítette a The Word bibliai programot üzemeltet egy fórumot.
Rengeteg felhasználó, érdeklődő, modul készítő megoszthatja javaslatait, felteheti kérdéseit.
Az elmúlt év novemberében kérésemre Costas elkészítette a Hungarian (magyar) szekciót.
Bátorítalak benneteket, hogy nyugodtan írjatok ide, jelezzetek vissza, tegyétek fel kéréseitek és kérdéseiteket, mivel eddig szinte csak egy monológ volt.
A magyar fórum elérhetősége itt.
Áldás!
Blaci

Csia Lajos Újszövetség fordítása javított


Elérhető és letölthető Csia Lajos Újszövetség fordítása a The Wordben.
Köszönet a jogutódnak az engedélyért.
Mindenképpen érdemes letölteni, mivel javítva lett az előző verzióhoz képest. A régi modult töröljétek le.

"A Csia Lajos-féle fordítás (1978) jellegzetessége, hogy a görög szöveg szó szerinti visszaadására törekszik. A Miatyánk egy részlete pl. így olvasható benne: "Engedd el a mi tartozásainkat, ahogy mi is elengedtük azokat a nekünk tartozóknak. Ne vígy minket a kísértésbe, hanem ragadj ki a rosszból." Vagy például Mt. 25:21 így szól: "Jól van, derék, hűséges rabszolgám, kevesen hű voltál, sokak fölé foglak állítani." Csia Lajos fordítása tehát nem tekinthető tulajdonképpen fordításnak, hanem egy sajátos vállalkozásnak." (forrás)

A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Csia Újszövetség modul letöltése innen. 1 MB (jobb klikk mentés másként)
Áldás!
Blaci

Két Újszövetség: Masznyik és Raffay


Hamarosan két Újszövetséggel bővül a The Word modulok száma.
Külön köszönet az Igefórum csapatának az Újszövetségek digitalizálásáért.

Röviden a két Újszövetségről:
Masznyik 1925
Masznyik Endre a pozsonyi evangélikus teológia tanára hozzá is fogott egy új, a Károli szöveggel néhol radikálisan szakító fordítás elkészítéséhez. 1917-ben, a reformáció évfordulóján jelentette meg ebből négy evangélium-fordítását. A teljes Újszövetséget 1925-ben adta ki. (forrás)

Raffay 1929
1938, Budapest, Czeglédy Sándor és Raffay Sándor a teljes Szentírás revízióját elkészítette, annak próbakidását adta ki a Brit és Külföldi Bibliatársulat. Formáját, papírját, kötését tekintve teljesen olyan, mint egy Károlyi-revízió, de a szövege meglepően friss és nagyszerűen olvasható, irodalmi szöveg ma is. Revízióra kérte a Brit és Külföldi a szerzőpárost, de az a Biblia valójában fordítás. Raffay Sándor evangélikus püspök maga is lefordította és megjelentette 1929-ben az Újszövetséget. (forrás)
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 16., hétfő

Bibliák javítása


Azokat a Biblia modulokat, amiket az elmúlt év során elkészítettem, újból átnézem és kijavítva felteszem.
(Csia, Budai, Egyszerű, Ravasz, Czeglédy, Vida)
Áldás!
Blaci

Üdvösségre vezérlő kalauz


Sinka Csaba testvérem egy újabb modult készített a The Word-be.
Üdvösségre vezérlő kalauz leírás és a modul letöltése innen. 1.3 MB
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 14., szombat

Újfordítású Biblia szinkronizálva


Elkészítettem az Újfordítású teljes Biblia szinkronizált változatát.
Az angol és magyar versszámozások között több mint 140 eltérés van, ezért nagyon sok Biblia vers hiányzott az Újfordítású Bibliából a The Worben.
Az új versszámozások után zárójelbe tettem az eredeti versszámokat is.
Még nem töltöm fel, mivel tesztelés alatt van ez az új modul.
Szeretnék egy hibátlan verziót közzé tenni.
Természetesen annak aki vállalja, hogy segít a tesztelésben megküldöm email-ben.
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 12., csütörtök

Bibliai szimbólumok


A következő The Word modul, amit elkészítettem szintén az Evangéliumi Kiadó által kiadott könyv. Bibliai szimbólumok.

Egy rövid részlet:
"7. ARANY = HIT, HŐSÉG, IGAZSÁG: A rézérc ítéletet /hústestet/, az ezüst kiengeszte­lést /lelket/, az arany pedig hitet /vagy szellemet/ jel­képez. Gondoljunk csak 1Pét 1,7 -re, ahol a hit próbáját az arany próbájához hasonlítja az apostol. A magát gazdagnak tartó, de langyos Laodiceának azt tanácsolja az Úr, hogy tőle vegyen aranyat /Rev 3,17-18/, hogy valóban gazdag legyen. Jézus Krisztus - hit által velünk közölt és nekünk tulajdonított - igazság/osság/a az egyetlen igazi gazdagság ezen a világon.
Az arany nemcsak a hitnek, a hűségnek és Isten igaz voltának kiábrázolója, hanem Isten megismerésének képe is, ahogy azt a Prov 8,10-ben olvassuk, sőt végül Isten a mi valódi és lényegbeli aranyunk és ezüstünk, azaz tulaj­donképpeni gazdagságunk /Jób 22,25/."
A szokásos helyre feltöltöttem: Az elkészített modulok 2.
Bibliai szimbólumok letöltése innen 3.4 MB.
Áldás!
Blaci

Az újszövetségi gyülekezetek lexikona 2. javítás


Egy hónapja készült el a The Wordbe Az újszövetségi gyülekezetek lexikona.
A napokban kaptam egy emailt Rába Zoltántól, aki kijavította a szkennelési hibákat, és így elkészítettem a javított modult.
Köszönjük Zoltán a munkádat!
Továbbra is várom segítségeteket, hogyha találtok hibákat a modulokban jelezzétek!

A módosított fájlt feltöltöttem a szokásos oldalra, letöltés innen. (A fájlnév ugyanaz maradt, a mérete változott a térkép miatt 8.6MB, letöltés után írjátok felül a régit).
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 11., szerda

Biblia vers számozási eltérések


Többen jeleztétek, hogy az Új fordítású Biblia több helyen hiányos. Sajnos ez abból adódik, hogy a magyar és angol Bibliák versszámozásai eltérőek.
A The Word nem képes kezelni a magyar Biblia verseinek számozási eltéréseit.
Szinkronizálni kell a magyar Bibliákat a The Wordbe. Sikerült végig nézni a teljes Bibliát feleségem segített ebben (OT-ben 138 helyen van eltérés, az UT-ben 4 helyen).
Az Új fordítású Bibliát és a Kecskeméthy István által fordított Bibliát is ezek alapján fogom elkészíteni.
Áldás!
Blaci

A Királyok könyveinek magyarázata


Sinka Csaba testvérem egy újabb modult készített a The Word-be.
A Királyok könyveinek magyarázata leírás és a modul letöltése innen. 913 KB
Áldás!
Blaci

2010. augusztus 1., vasárnap

2010 augusztus igeverse


A hónap igeverse a Kolossé 2,16. Figyeljünk oda az Igékre, hogy mi felett ítélkezünk.
Károli
16 Senki azért titeket meg ne ítéljen evésért, vagy ivásért, avagy ünnep, vagy újhold, vagy szombat dolgában:
17 Melyek csak árnyékai a következendő dolgoknak, de a valóság a Krisztusé.
Vida
16 Tehát senki ne ítélkezzék fölöttetek étel, vagy ital vagy ünnep vagy újhold, vagy szombatok tekintetében,
17 amelyek a jövendők árnyékai, a test(ület) pedig a Krisztusé.
Csia
16 Senki meg ne ítéljen hát titeket evés és ivás, ünnep vagy újhold, vagy szombatok dolgában,
17 melyek az eljövendőknek árnyékai csak, míg a testi valóság a Krisztustól való.
Áldás!
Blaci