Köszöntés!

Szeretettel köszöntelek az Úr Jézus Krisztus nevében!
Ez az oldal azért jött létre, hogy tájékoztasson arról, hogy milyen Biblia és hozzá tartozó modulok készültek ill. készülnek a theWord, a MySword és az e-Sword számítógépes bibliai programokhoz, és milyen szolgálatokat végzek az Úr kegyelméből.
Remélem hasznos információkkal szolgálnak e bejegyzések!

Testvéri szeretettel: Baranyi László

2011. március 19., szombat

Segítség kérés!

Internetet böngészve találtam egy listát: Magyar biblikus irodalom 1900-tól 1989-ig.
(Bibliakiadások, könyvek, kiadványok a Szentírásról).
Ebből a listából kiválogattam könyveket, amelyeket el tudnék képzelni a The Word-be modulként.
Segítségeteket kérem, ha valamelyik könyv ezek közül a tulajdonotokban van, vagy ismertek olyan testvéreket, vagy ismerősöket akiknek a tulajdonában vannak ezekből a könyvekből, szeretném kölcsön kérni nagyon rövid időre, hogy digitalizálhassam, vagy lefényképezhessem modul készítés végett.

A lista:
Hornyánszky Aladár: Héber nyelvtan. Budapest 1908.
Rosenfeld Henrik: Rendszeres héber nyelvtan. Paks 1900.
Harsányi Pál: Az újszövetség bibliai szótára. Gyoma 1909.
Erdős József: Újszövetségi görög nyelv. Budapest 1904.
Bartók György, ifj.: Az újszövetségi görögség nyelvtana. Kolozsvár 1909.
Musnai László: Az újszövetség. Kolozsvár 1926
Lévai I. Vida Aladár: Görög magyar szótár. Budapest 1921.
Csizmadia Lajos: Bibliai földrajz és természetrajz. Tahitótfalu 1924
Csizmadia Lajos: Nehezebb szentírási helyek magyarázata. Tahitótfalu 1928.
Czeglédi Sándor: Az Ó és Újtestamentomi kor rövid története. Tahitótfalu 1927.
Czeglédi Sándor: Az Ószövetségi bevezetés kompendiuma. é.n.
Czeglédi Sándor: Az Ószövetségi szentírási irodalom. Tahitótfau 1926.
Czeglédi Sándor: Bibliai régiségtudomány. Tahitótfalu 1928.
Czeglédi Sándor: Ó és újszövetségi kor rövid története. Tahitótfalu 1926.
Czeglédy Sándor: Bibliai földrajz és természetrajz. Tahitótfalu 1927.
Czeglédy Sándor: Bibliai lexikon, 1-2. 1929-1931. (Hamar Istvánnal és Kállay Kálmánnal)
Módis László: Rövid bibliai héber nyelvtan. Debrecen 1933
Kiss Jenő: Újszövetségi görög magyar szótár. 1935. (Daxer György kéziratának felhasználásával)
Fényes Mór - Kohn Sámuel: Héber magyar szótár. Debrecen 1935.
Daxer György - Kiss Jenő: Görög magyar szómagyarázat az Úsz.hez. Sopron 1935
Budai Gergely: Ótestamentumi Biblia teológia. Budapest 1938.
Budai Gergely: Újtestamentomi görög nyelvtan. Budapest 1937.
Czeglédi - Harmath: Bibliai lexikon (Sylvester féle). Budapest 1933.
Budai Gergely: Az Ótestamentum vallástörténete. Budapest 1939.
Budai Gergely: Az újtestamentomi kánon. Budapest 1938.
Budai Gergely: Bevezetés az Ó testamentomba. Budapest 1936.
Aistleitner József: Héber nyelvtan. Budapest 1932.

Áldás!
Blaci

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése